Máy trộn vữa thuộc dòng Máy trộn bê tông là công cụ hỗ trợ trộn đều hỗn hợp các phối liệu cát, xi măng, nước tạo ra vữa xây dựng. Máy trộn vữa cũng có cấu tạo tương tự như máy trộn bê tông và cũng có loại trộn tự do và trộn cưỡng bức. Tuy nhiên cánh trộn được thiết kế đặc biệt hơn để phù hợp với trộn vữa – có kích thước hạt tốt liệu nhỏ hơn, mịn hơn.

CÁC SẢN PHẨM MÁY TRỘN VỮA TẠI TOÀN PHÁT