Máy trộn bê tông cưỡng bức là dòng máy trộn có cấu tạo thùng trộn cố định còn cánh trộn di chuyển độc lập xung quanh trục trộn. Mỗi khi trục trộn quay sẽ kéo theo cánh trộn quay và trộn đề các phối liệu bê tông thành hỗn hợp bê tông.
Máy trộn bê tông cưỡng bức có ưu điểm là chất lượng bê tông trộn ra tốt, tốc độ trộn nhanh nhưng tiêu hao năng lượng lớn và cấu tạo phức tạp, phù hợp với những công trình lớn hoặc đòi hỏi chất lượng bê tông cao. Xem thêm :

CÁC LOẠI MÁY TRỘN BÊ TÔNG CƯỠNG BỨC TẠI TOÀN PHÁT :